Tähtajatu üürilepingu lõpetamine

  • Updated

Lepingu lõpetamise peab algatama (algatajaks võib olla nii üürnik kui ka üürileandja) ja vormistama Rendini rakenduse kaudu. Kasutajate jaoks on see kiire ja mugav protsess. Samm-sammulise juhendi lepingu lõpetamiseks leiab meie blogist.

  • Tähtajatu üürilepingu saab korraliselt ehk ühe osapoole soovil üles öelda kolmekuulise etteteatamisega. Teavitus peab olema kirjalik ja üürnik peab kinnitama selle kätte saamist.
  • Mõlema osapoole nõusoleku puhul on võimalik leping lõpetada ka varem. Kokkulepe tuleb vormistada kirjalikult.
  • Erakorraline ülesütlemine on lubatud Võlaõigusseaduse järgi (§ 314-319) juhul, kui lõpetamise põhjus on piisavalt mõjuv ja lepingu jätkamine pole enam mõlema osapoole huvides. Erakorralise ülesütlemise puhul palume eelnevalt Rendin klienditoega ühendust võtta, et saaksime rääkida järgmistest sammudest ja pakkuda vajalikku dokumentatsiooni (nt eri tüüpi hoiatuste blanketid vastavalt olukorrale).

Rendini eksperdid soovitavad külastada üürikodu umbes üks kuu (või hiljemalt üks nädal) enne lepingu lõppemist, et vaadata üürnikuga koos eluruumid üle ja vajadusel pöörata tähelepanu leitud puudustele. Sellisel juhul jääb üürnikule aega puuduste kõrvaldamiseks. Loe ka, kuidas käituda varakahju korral.