Tähtajatu üürilepingu lõpetamine

  • Updated
  • Tähtajatu üürilepingu saab korraliselt ehk ühe osapoole soovil üles öelda kolmekuulise etteteatamisega. Teavitus peab olema kirjalik ja üürnik peab kinnitama selle kätte saamist.
  • Mõlema osapoole nõusoleku puhul on võimalik leping lõpetada ka varem. Kokkulepe tuleb vormistada kirjalikult.
  • Erakorraline ülesütlemine on lubatud Võlaõigusseaduse järgi (§ 314-319) juhul, kui lõpetamise põhjus on piisavalt mõjuv ja lepingu jätkamine pole enam mõlema osapoole huvides.

Rendini rakenduses saab lepingu lõpetamist teha kiirelt ja mugavalt. Samm-sammulise juhendi lepingu lõpetamiseks leiab meie blogist.