Lepingu lõpetamine laekumata või veel tasumata kommunaalarve(te) korral

 • Updated
Rendini platvormil tuleb algatada lepingu lõpetamine ja lõpetada see kindlasti õige kuupäevaga ehk siis, kui üürisuhe saab päriselt läbi. See reegel kehtib alati ega olene, kuidas leping on lõpetatud (osapoolte kokkulepe, korraline või erakorraline ülesütlemine).
On väga tavapärane, et viimane kommunaalteenuste arve ei ole selleks ajaks veel laekunud ja/või tasumise tähtajani jõudnud. Lepingu lõpetamine ei anna üürnikule luba või õigust, et ta võiks jätta maksmata viimased üüri- või kommunaalmaksed, mis ootavad veel üüriperioodi lõppedes tasumist.
Ehk siis: üürilepingu korrektne lõpetamine ja viimase kommunaalarve õigeaegne tasumine on eraldiseisvad tegevused.
 
Tähtajatu üürilepingu ülesütlemine samm-sammult üürileandjale:
 • Teavita teist osapoolt
 • Alusta lõpetamist Rendin rakenduses
 • Kohtu teise osapoolega kokkulepitud üleandmise päeval
 • Vormista üleandmise akt
 • Lõpetage leping ja allkirjastage digitaalselt.
  • Link allkirjastamiseks tuleb nii üürniku kui ka üürileandja e-mailile siis, kui Rendini äpis on algatatud lõpetamise protsess.
  • Dokument tuleb digitaalselt allkirjastada hiljemalt lepingu lõpetamise kuupäeval. Vastasel juhul lõpetamine ei jõustu ning jooksvad rahalised kohustused jätkuvad (sh üür, kommunaalteenused, Rendini teenustasu).
 • Edasta endisele üürnikule tasumiseks viimased arved. Jää ootama nende laekumist.
Tähtajatu üürilepingu ülesütlemine samm-sammult üürnikule:
 • Teavita teist osapoolt
 • Alusta lõpetamist Rendini rakenduses või teavita Rendini kliendituge
 • Kohtu teise osapoolega kokkulepitud üleandmise päeval
 • Kontrolli üleandmise akti asjakohasust
 • Lõpetage leping ja allkirjastage digitaalselt.
  • Link allkirjastamiseks tuleb nii üürniku kui ka üürileandja e-mailile siis, kui Rendini äpis on algatatud lõpetamise protsess.
  • Dokument tuleb digitaalselt allkirjastada hiljemalt lepingu lõpetamise kuupäeval. Vastasel juhul lõpetamine ei jõustu ning jooksvad rahalised kohustused jätkuvad (sh üür, kommunaalteenused, Rendini teenustasu).
 • Maksa ära viimased üüriarved, kommunaalid või muud kohustused.