Lepingu lõpetamine üürniku tasumata võla korral

  • Updated

Rendini platvormil tuleb algatada lepingu lõpetamine ja lõpetada see kindlasti õige kuupäevaga ehk siis, kui üürisuhe saab päriselt läbi. Pea meeles, et lepingut ei saa lõpetada tagasiulatuvalt. Olukorra puhul ei mängi rolli, kas tegemist on mõlema osapoole kokkuleppega, korralise või erakorralise ülesütlemisega.

Võlanõue (endise) üürniku suhtes jääb ikka jõusse. Üürilepingu lõpetamine ei muuda kuidagi olematuks kahju, mida üürnik põhjustas üürileandjale lepingu kehtivuse ajal (näiteks maksmata üüri– ja kommunaalarved ja/või varakahju üüripinnal). Selleks, et Rendin saaks üürileandjale kahju reaalselt hüvitada, peab olema selge lõplik kahju suurus. Nõue saab olla lõplik ainult juhul, kui üürileping on lõppenud.