Täpsed sammud, kuidas käituda üürniku võlgnevuse puhul

 • Updated

Ühe kuu üüri- ja/või kommunaalmaksete võlgnevus

Tee kirjalik meeldetuletus üürnikule, et tal on jäänud arve(d) maksmata ja anna hoiatus, et kui võlgnevus muutub juba kahe kuu pikkuseks, siis on alust üürileping üles öelda.

Kahe kuu üüri- ja/või kommunaalmaksete võlgnevus

Sel juhul tuleb üürileandjal saata üürnikule kirjalik teade koos infoga, et võlgnevus tuleb tasuda järgneva kahe nädala jooksul või vastasel juhul tema üürileping lõpeb.

 • Rendini lehel on saadaval poolautomatiseeritud põhi, kus on seadusega sätestatud nõuded kajastatud. Vt Rendini dokumendid -> Üürilepingu erakorraline ülesütlemine

Üürnik ei tasu võlgnevust

Juhul, kui eelmised kaks kirjeldatud sammu on läbi tehtud ja üürnik jätkuvalt ei tasu oma võlga, siis on üürileandjal võimalik leping erakorraliselt üles öelda.

 • Vt Rendini dokumendid -> Üürilepingu erakorraline ülesütlemine (üürileandjalt üürnikule)

Rendini platvormil tuleb algatada lepingu lõpetamine ja lõpetada see kindlasti õige kuupäevaga ehk siis, kui üürisuhe saab päriselt läbi. Pea meeles, et lepingut ei saa lõpetada tagasiulatuvalt. Üürilepingu lõpetamine ei muuda kuidagi olematuks neid maksmata arveid, mida üürnik tekitas üürileandjale lepingu kehtivuse ajal.

Pärast lõpliku kahjusumma selgumist tuleb üürileandjal esitada nõue otse üürnikule ja määrata täiendav tähtaeg nõude tasumiseks (vähemalt 14 päeva).

 • Kui vaatamata täiendavale tähtajale üürnik ei tasu võlgnevust, siis algatab Rendin kahjujuhtumi: üürileandjale hüvitatakse võlgnevus ja üürniku vastu avatakse regressmenetlus.
 • Kahju hüvitamine toimub üürileandja poolt esitatud tõendite alusel. Rendinile tuleb edastada:
  • Väljavõte kirjavahetusest üürnikuga, kus üürileandja on teavitanud teda oma kahjunõudest ja lisatähtaja selle tasumiseks.
  • Kahjunõude suurus koos täpse kalkulatsiooniga
  • Arved, mis on nõude aluseks. Nt korteriühistu- ja elektriarved, remonditööde hinnapakkumised, ostutšekid.
  • Muu relevantne lisainfo

Kahjust saab teatada vastava vormi kaudu meie veebis või kirjutades klienditoele info@rendin.co