Hüvitise tagasinõudeõigus

  • Updated

Hüvitise tagasinõudeõigusega võib meie teenust kasutades kokku puutuda. Kui üürnik tekitab üüripinna omanikule rahalist kahju üüri- või kommunaalmaksete võlgu jäämisega või rikub üürikodus olevat vara, siis ootab üürnikku tõenäoliselt tagasinõue Rendini poolt.

Kui üürnik oma võlgnevusi likvideerida ei taha, siis Rendin maksab üürileandjale välja tekkinud kulu, mis hiljem nõutakse üürnikult tagasi. Kui võlgu jäänud inimene on koostööaldis, siis oleme valmis pakkuma paindlikke võimalusi tekitatud kahju hüvitamiseks. Seda ka siis, kui tagasinõue on esitatud. Näiteks saab võla tagasi meile pika aja peale ajatatuna ning intressivabalt.

Loe lisaks meie blogist.