Kuidas vältida saamata jäänud üüritulu remondi ajal?

  • Updated
Rendin ei hüvita omanikule saamata jäänud üüritulu, kui üürileping on lõppenud, kuid väljaüüritav eluruum on remondis või seisab tühjana kahjustuste tõttu. Küll aga saame anda mõned juhised, kuidas üürileandja saab sellist olukorda vältida.
 
Leppige üürnikuga kokku kohtumine üürikorteris, mis toimuks vahetult enne – ideaalis paar nädalat – lepingu lõppemist ja eluruumi tagastamist. Nii on võimalik kogu elamine koos üle vaadata. Kui kohapeal selgub, et korteris esineb puuduseid, siis saab üürileandja kohe üürniku tähelepanu sellele pöörata. Puudujääkide korral jääb üürnikule mõistlik aeg vigade likvideerimiseks.
 
  1. Olukorras, kus üürnik ei ole koostööaldis ja keeldub talle antud kohustusest, on omanikul veel lepingu kehtivuse ajal võimalik tegeleda kahjusumma hindamisega ja vajalike parandustööde kaardistamisega, et alustada korteri seisukorra taastamisega nii pea kui võimalik. Mida kiiremini tegutseda, seda lühem on aeg, mil üüripind seisab tühjana.
  2. Kui korteris on seda tüüpi kahjustused, mis ei piira selle kasutamist, ent kahjusumma välja selgitamine ja/või vajalike parandustööde teostamine võtab aega, siis omanik võib korteri uuesti üürile anda. Samal ajal tuleb üürileandjal jätkata vajalike tegevustega (nt päringud ehitusfirmadele, mööbli tellimine vms), et kahju likvideerimine esimesel võimalusel ikkagi aset leiaks.
    • Uus üürnik peab kindlasti olema teadlik toimuvast! Tänu ühisele kokkuleppele uue elanikuga saavad toimuda parandustööd.
    • Parandustööde tegemine – vajalik eluruumi seisukorra säilitamiseks, puuduste kõrvaldamiseks, kahju ärahoidmiseks või selle tagajärgede kõrvaldamiseks – üürilepingu ajal on seadusega lubatud.
Loe lisaks, kuidas käituda varakahju puhul.