Üleandmise-vastuvõtmise akti vormistamine

  • Updated

Üleandmise-vastuvõtmise akt (ÜVA) on üürileandja ja üürniku vaheline dokument, mis tuleb koostada ja kinnitada valduse üleminekul. Antud juhul ÜVA dokumenteerib elupinna seisukorra üürniku välja kolimise hetkel, sisaldab ajakohaseid fotosid, fikseerib ära elupinnal oleva vara ja viimased näidud. Nii tekib korrektne võrdlusbaas kahest ÜVA-st: üks, mis tehti üürisuhte alguses ja teine, mis tehti lõpus.

Akti sõlmimine on mõlema osapoole huvides, et võimalikud arusaamatused ja nõuded oleksid paremini lahendatavad. Rendini rakenduses on see osa kasutaja jaoks lihtsasti järgitavaks tehtud.