Varjatud puudused elupinnal, mis on avastatud pärast üüriperioodi. Mida teha?

  • Updated

Kui üürileping on lõppenud, üleandmise-vastuvõtmise akt tehtud ja üürileandja on pärast seda avastanud mõne varjatud puuduse, siis ta peab üürnikku sellest teavitama ja vajalik oleks hoida Rendinit infoväljas. Meie käest võib alati küsida ka nõu ja juhiseid.

Kindlasti tuleks omanikul teha pildid, et dokumenteerida leitud puudused. Esmalt suunatakse vastutus endisele üürnikule ja püütakse saavutada kompromiss, mis enamikul juhtudest ka toimib. Juhul, kui üürnik ei ole koostööaldis ega korva tekkinud kahjusid, siis tuleb appi Rendin, kes võtab probleemi lahendamise üle. Kahju hüvitatakse üürileandjale ja seejärel esitatakse nõue endisele üürnikule. Kui ta nõuet ei täida, siis järgmine samm on juba kohtu poole pöördumine. Sellega tegelevad Rendini eksperdid.