Kui mu elupinnal on sealse varaga midagi juhtunud, siis mida teha?

  • Updated

Kui üürileandja on avastanud puuduseid, siis ta peab üürnikku sellest teavitama ja mõistlik oleks hoida Rendinit infoväljas. Meie käest võib alati küsida nõu ja juhiseid.

Üürileandjal on vajalik koguda tõendeid, et tõendusbaas oleks relevantne ja tugev. Esmane alus selleks on üürisuhte eel tehtud üleandmise-vastuvõtmise akt, mis sisaldab ajakohaseid pilte, et elupinna reaalne seis oleks dokumenteeritud. Teine alus on piltidena jäädvustatud seis pärast seda, kui varaga on midagi juhtunud. Sel viisil on võimalik võrrelda elukoha olukorda enne ja pärast, et hinnata varalise kahju suurust kahjunõude esitamiseks.

Esmalt suunatakse vastutus üürnikule ja püütakse saavutada kompromiss. Juhul, kui üürnik ei ole koostööaldis ega korva tekkinud kahjusid, siis tuleb appi Rendin, kes võtab probleemi lahendamise üle. Kahju hüvitatakse üürileandjale ja seejärel esitatakse nõue üürnikule. Kui üürnik nõuet ei täida, siis järgmine samm on juba kohtu poole pöördumine. Sellega tegelevad Rendini eksperdid.

 

Täpsetest sammudest varakahju protsessi kohta loe siit.