Kui üürniku loom on elupinnal kahjustuse tekitanud, siis mida teha?

  • Updated

Lemmiklooma tegevuse eest vastutab üürnik. Kui midagi on juhtunud, siis esimesel võimalusel peaks üürnik tekkinud probleemist üürileandjat teavitama ja uurima, mida edasi teha ning kuidas kahju kompenseerida.

Üldjuhul lepivad osapooled kokku, et üürnik tegeleb iseseisvalt kahju likvideerimisega. Alternatiivne variant on rahaline hüvitamine.

Juhul, kui omavahel kompromissi ei saavutata, siis juhtum liigub edasi Rendini ekspertide kätte.