Kui mu elupinnal on sealse varaga midagi juhtunud, siis mida teha?

  • Updated

Kui üürileandja saab lepingu kehtivuse ajal teada (nt üürnik ise informeeris või osapooltel oli eelnevalt kokku lepitud kohtumine), et üüripinnal oleva varaga on midagi juhtunud, siis lasub üürnikul ülesanne tegeleda kahju likvideerimisega. Selleks on üürnikul aega kuni üürisuhte lõppemiseni, sest tema kohustus on tagastada üüritud eluruum seisundis, mis vastab lepingujärgsele kasutamisele.

  • Erandiks on olukord, kus üüripinnal tekib lepingu kehtivuse ajal puudus, mille eest üürnik ei vastuta ega pea oma kulul kõrvaldama või kui selle lepingujärgne kasutamine on takistatud, siis peab üürileandja ise probleemi mõistliku aja jooksul kõrvaldama.

Juhul, kui üürnik on teadvustanud ja kinnitanud, et ta hoolitseb varakahju kõrvaldamise eest, siis tasub üürileandjal ootele jääda, mil puudustega on tegeletud. Enne lepingu lõpetamist kahjuavaldust sisse anda ei saa.

Soovitame Rendini kliendituge hoida infoväljas. Vajadusel korral võib meie käest küsida nõu või juhiseid.

Seotud teemadel Rendin Abikeskuses:

  • Millised on täpsed sammud varakahju avastamise puhul? Loe siit.
  • Lepingu lõpetamine üürniku tasumata võla korral. Loe siit.
  • Mida teha, kui üürileandja avastab varjatud puudused pärast lepingu lõppemist? Loe siit.