Üüri- ja kommunaalmaksete struktuur: kuidas korraldada?

  • Updated

Üüri- ja kommunaalarvete maksmine ei toimu Rendini kaudu. Arvete maksmise kuupäev(ad) peab olema fikseeritud üürilepingus.

Variant 1) saada kommunaalarved ühe koondarvena iga kuu kindlal kuupäeval koos maksetähtajaga või 2) saada iga laekuv arve eraldi tasumiseks. Kui maksete osas on tekkinud viivitusi, siis sellest tuleb informeerida ka Rendinit.

Rendini arve esitame meie ise ja väljastame selle kas üürileandjale või üürnikule, vastavalt kokkuleppele, kes on tasumise enda peale võtnud.