Mida teha, kui üürnik rikub teiste majaelanike rahu?

  • Updated

Kui üürnik rikub naabrite (öö)rahu, siis soovitame üürileandjal antud probleemi talle adresseerida ja selgitada, kuidas selline käitumine mõjutab ümberkaudseid elanikke.

  • Rahurikkumiseks võib pidada näiteks: üürniku pidev (öine) tülitsemine pereliikmetega, lärmakate pidude korraldamine, suitsetamine, ühiskasutatavate ruumide väärkasutus, agressiivne käitumine majas elavate inimeste suhtes jms.

Pärast suhtlust üürnikuga soovitame vormistada ametliku hoiatuse, kus tuleb selgelt kirjeldada üürnikupoolseid rikkumisi. Hoiatus peaks sisaldama ka infot, et juhul, kui olukord ei parane ehk üürileandja saab teada uutest kaebustest, siis on üürnik taaskord rikkunud lepingut ja seadusest tulenevaid kohustusi. See on aluseks üürilepingu ülesütlemiseks.

Seadus lubab üürileandjal erakorraliselt lepingu üles öelda 30-päevase etteteatamisega olukorras, kus üürnik häirib jätkuvalt – hoolimata eelnevast kirjalikust hoiatusest – majaelanike heaolu.

Lepingu ülesütlemise aluse kinnitamiseks peaks üürileandjal olema ette näidata tõendusmaterjal üürniku rikkumis(t)est. Näiteks politsei väljakutsed, naabrite ja korteriühistu kirjalikud ütlused, fotod ja videod. 

Kui soovid hoiatuse näidist või vajad konkreetse juhtumi osas nõu, siis pöördu Rendin klienditoe poole.