Mida teha, kui üürnik suitsetab üürikorteris?

  • Updated

Rendini üürilepingu üldtingimustes on öeldud, et suitsetamine eluruumides on rangelt keelatud. Vastavalt tubakaseadusele on suitsetamine keelatud ka korterelamu koridoris, trepikojas ja muudes üldkasutatavates ruumides.

Kui üürnik eirab keeldu, siis üürileandja peaks temaga kindlasti sellest rääkima. Pärast suhtlust üürnikuga soovitame vormistada ametliku hoiatuse, kus tuleb selgelt kirjeldada üürnikupoolseid rikkumisi. Hoiatus peaks sisaldama ka infot, et juhul, kui olukord ei parane ehk üürileandja saab teada uutest kaebustest suitsetamise kohta, siis on üürnik taaskord rikkunud lepingut ja seadusest tulenevaid kohustusi. See on aluseks üürilepingu ülesütlemiseks.

Seadus lubab üürileandjal erakorraliselt lepingu üles öelda 30-päevase etteteatamisega olukorras, kus üürnik rikub üüritingimusi – hoolimata eelnevast kirjalikust hoiatusest.

Lepingu ülesütlemise aluse kinnitamiseks peaks üürileandjal olema ette näidata tõendusmaterjal üürniku rikkumis(t)est. Näiteks naabrite ja korteriühistu kirjalikud ütlused, fotod ja videod.

Oluline lisainfo:

  • Pidev suitsetamine üüripinnal võib siseviimistlusele ja sisustusele jätta külge suitsuhaisu. Seetõttu võib tekkida vajadus ruumide põhjalikuks puhastamiseks ja osoneerimiseks. Kui need tegevused ei aita, siis tuleb ette võtta remonditööd. Kahju, mis tekib eluruumi taastamisega, on üürniku kulu.
  • Üürileandjal on õigus mitterahalise, ent siiski mõjuva rikkumise puhul rakendada leppetrahvi, mis on kuni 10% ühe kuu üürist iga rikkumise kohta. Sinna liigitub ka suitsetamise keelu eiramine. 

Kui soovid hoiatuse näidist või vajad konkreetse juhtumi osas nõu, siis pöördu Rendin klienditoe poole.