Üürisumma tõstmine ja suurenemine

  • Updated

Seadus sätestab, et üürileandjal on tähtajatu üürilepingu puhul õigus üks kord aastas tõsta üürisummat. Selleks on kaks võimalust: 1) teavitada üürnikku oma kavatsusest 30 päeva ette, 2) leppida üürnikuga juba üürilepingut sõlmides kokku, et üür suureneb perioodiliselt.

Kui valida esimene variant, siis tuleb üürileandjal meeles pidada, et üüri tõstmise teade peab olema kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis. Teade peab sisaldama: üüri tõstmise ulatust ja uue üüri suurust; üüri tõstmise kindlat kuupäeva (vähemalt 30 päeva pärast teate edastamist); üüri tõstmise põhjendust ja arvestust; üüri tõstmise vaidlustamise kord. Kindlasti ei tohi üürnikku ähvardada, et üüri tõstmise vaidlustamise korral öeldakse temaga sõlmitud üürileping üles – sellisel juhul muutub üüri tõstmise teade tühiseks.

Valides teise variandi võivad osapooled üürilepingu vahendusel kokku leppida üüri suurenemise ulatuse või selle arvestamise aluse osas (konkreetne summa, protsendimäär või indeks). Üürileandja ja üürnik lepivad kokku, kas üür suureneb lepingus määratud tähtajal või üürniku teavitamisel. Juhul, kui pooled on kokku leppinud, et üür suureneb üürniku teavitamisel, siis peab üürileandja oma kavatsusest 30 päeva ette teatama. Teavitus tuleb edastada taasesitamist võimaldavas vormis.

 

Soovitame samal teemal lugeda artiklit meie blogist.