Üürnik on jäänud võlgu kahe kuu üüri- ja/või kommunaalmaksed

  • Updated

Sel juhul tuleb üürileandjal saata üürnikule kirjalik teade koos infoga, et võlgnevus tuleb tasuda järgneva kahe nädala jooksul või vastasel juhul tema üürileping lõpeb.

Rendini lehel on saadaval poolautomatiseeritud põhi, kus on seadusega sätestatud nõuded kajastatud. Vt Rendini dokumendid -> "Üürilepingu erakorraline ülesütlemine"