Üürnik on jäänud võlgu ühe kuu üüri- ja/või kommunaalmaksed

  • Updated

Soovitame alustada kirjaliku meeldetuletuse tegemisest üürnikule, et tal on jäänud arve(d) maksmata ja anda hoiatus, et kui võlgnevus muutub juba kahe kuu pikkuseks, siis on alust üürileping üles öelda.

Vt Rendini dokumendid -> "Makseviivituse hoiatus"