Kas Rendini kaudu saab välja üürida ka ettevõttele?

  • Updated

Ei, üürilepingus saab üürniku rollis olla vaid eraisik. Seda põhjusel, et just tema, füüsilise isikuna, vastutab võlgnevuste ja varakahju eest, kui neid peaks tekkima.

Samas, kes soovib, saab korraldada nii, et üüri ja kommunaalkulude eest tasub ettevõte. Rendini igakuise teenustasu ja vastutuse üürikodu kasutamise eest võtab enda kanda üürnik, kes on lepingu sõlminud.