Kas Rendin asendab kodukindlustust?

  • Updated

Ei, Rendini kaitse ja kodukindlustus täidavad erinevat eesmärki. Nende mõlema ülesanne on üürileandjat aidata, ent erinevates situatsioonides:

  • Rendin kaitseb koduomanikku siis, kui üürnik tekitab talle rahalist kahju üüri- või kommunaalmaksete võlgu jäämisega või rikub üürikodus olevat vara. Rendini kaitse puhul ei oma tähtsust, kas üürniku tegevusest tekkinud kahju üürileandjale oli tahtlik või juhtus kogemata ning kas kahju tekitas üürnik ise, tema külaline, laps või lemmikloom. Rendin võtab enda menetlusse kõik rahuldamata nõuded, kui üürnik on vastavalt õigusaktidele selle kahju hüvitamise eest vastutav. 
  • Kodukindlustus kaitseb omaniku kodu ja seal olevat vara ootamatute ja ettenägematute juhtumite puhul (nt tulekahju, veeavarii, torm, üleujutus, vandalism, murdvargus jms). Kodukindlustuse alla ei kuulu raskest hooletusest ja tahtlikkusest põhjustatud juhtumid (mille eest Rendin üürileandjat kaitseb). Samuti ei liigitu sinna alla pikaajalistest looduslikest protsessidest tingitud juhtumid nagu hallitus, mädanemine jms.
  • Kodukindlustus koos vastutuskindlustusega hüvitab kulud, kui õnnetusjuhtumi tõttu on kahju saanud kolmas osapool (näiteks alumine naaber veeuputuse tõttu). Laiendatud vastutuskindlustuse või lemmiklooma omaniku vastutuskindlustuse puhul korvab kindlustus kahjud ka siis, kui inimene, ta pereliige või lemmikloom on kahju tekitanud kodust kaugemal. 

Meie range soovitus on omada kombinatsiooni Rendini kaitsest ja kodukindlustusest vastutuskindlustusega. Kodukindlustuse puudumisel vastutab omanik ise, mis võib tähendada kahjude ulatumist tuhandetesse eurodesse.

Kaitsete erinevusest ja sobiva kodukindlustuse valimisest saad põhjalikumalt lugeda meie blogiloost