Kuidas ja mille eest Rendin kaitseb?

  • Updated

Rendin annab üürileandjale üüri- ja kommunaalmaksete garantii kuni kolme kuu ulatuses. See loob omanikule kindlustunde, et kui üürnik rikub üürilepingu tingimusi ja põhjustab rahalist kahju, siis me aitame teda.

Näiteks:

  • Üürnik jätab arve(d) maksmata – Rendin hüvitab võla üürileandjale.
  • Üürnik otsustab elupinnalt lahkuda ilma, et tal oleks eelnev kokkulepe üürileandjaga ja ta ei tasu üüri kuni lepingu lõppemiseni – Rendin aitab omanikul leida võimalikult kiiresti uue üürniku ja katab saamata jäänud üüri.

Samuti võimaldab Rendin varakaitset. Üürikodus olev mööbel, tehnika ja siseviimistlus on kaitstud üürniku tahtliku või mittetahtliku kahju tekitamise eest. Varakaitse maht on 10x suurem ühe kuu üürist. Näide: kui kuu üür on 500 €, siis varakaitse on 5 000 €.