Kas igakuine Rendin teenustasu tagastatakse pärast lepingu lõppemist?

  • Updated
Ei, sest Rendin teenustasu ei ole sama nagu tagatisraha, mis (tõenäoliselt) tagastatakse üürnikule pärast üürisuhte lõppemist. See on tasu meie teenuse eest, mida pakume osapooltele kogu üürilepingu vältel.
 
Rendin teenus sisaldab:
  • Ligipääs seadusega kooskõlas olevale üürilepingule ja muudele dokumentidele, mis on koostatud meie juristi poolt.
  • Üüri- ja kommunaalmaksete garantii üürileandjale
  • Varakaitse üürileandjale
  • Tagatisrahata üürimine üürnikule
  • Tasuta õigusabi mõlemale osapoolele
  • Kolmekeelne tugi (eesti, inglise ja vene)