Kui mul juhtus üürikodus õnnetus, siis mida teha?

  • Updated

Number üks nõuanne: suhtlemine! Kui midagi juhtub, siis ei ole vaja peljata, vaid sellest tasub kiiremas korras üürileandjale teada anda. Suhtlus võiks olla sellises vormis, et jääks maha ka kirjalik jälg (e-mail, sõnumid jne), siis on see hiljem vajadusel tõestatav. Seejärel tasub ootama jääda tagasisidet, mida üürileandja välja pakub.

Kui üürileandja lahendus ei rahulda või tema poolt ei tule mingit pakkumist, siis Rendini platvormil sõlmitavate üürilepingute puhul on üürniku jaoks suur väärtus see, et meie spetsialistidelt on võimalik küsida erapooletut arvamust. Siiski saame oma kogemuse põhjal öelda, et enamik üürileandjatest on väga mõistlikud inimesed ja suur osa muredest saavad lahendatud kompromisside näol.