Üüri- ja kommunaalmaksete struktuur: kuidas korraldada?

  • Updated

Üüri- ja kommunaalarvete maksmine ei toimu läbi Rendini platvormi. Arvete maksmise kuupäev(ad) peab olema fikseeritud üürilepingus. Variant 1) üürileandja saadab kommunaalarved ühe koondarvena iga kuu kindlal kuupäeval koos maksetähtajaga või 2) üürileandja saadab iga laekuva arve eraldi tasumiseks. Kui maksete osas tekib viivitusi, siis üürielandja informeerib sellest ka Rendinit.

Rendini arve esitame meie ise ja väljastame selle üürnikule (või üürileandjale, vastavalt kokkuleppele, kes on tasumise enda peale võtnud).