Põhjalik lõpukoristus

  • Updated

Selge suhtlus on pool võitu, seega tasub üürileandjalt uurida, millised on tema soovitused koristamiseks. Kindel on muidugi see, et üürikodu lõpukoristus peab olema oluliselt põhjalikum kui igapäevane koristamine. Lõpukoristuse kvaliteedi tagamise juures on olemas kindel rusikareegel: lepingu lõpetamisel ja üüripinna üürileandjale tagastamisel peab see olema samasuguses seisukorras nagu vara üleandmise aktis sai varasemalt dokumenteeritud.

Kui põhjalikult täidetud ja piltidega varustatud ÜVA puudub, siis on keeruline mõista, milline üleantava elupinna seisukord peaks olema. Samuti on probleemide puhul võimatu tõestada, millises seisukorras see algselt üürile anti.