Taustakontrolli ebaõnnestumine

  • Updated

Üldjuhul ebaõnnestub taustakontroll siis, kui süsteem avastab üürnikukandidaadi probleemse makseajaloo (inkassonõuded ja võlad teenusepakkujate ees) või ebapiisava maksevõimekuse (aktiivsed kiirlaenud ja sissetuleku kohta ebaproportsionaalselt kallis üüripind). Vahel võib juhtuda, et süsteem küsib täiendavat kontrolli vajaliku info puudumise tõttu, sellisel juhul saavad Rendini eksperdid teha ka käsitsi kontrolli, et veenduda üürnikukandidaadi finantstausta olukorras.

Oma avalikke andmeid saad kontrollida Minucreditinfo.ee ja Taust.ee kaudu.