Mis perioodi eest tuleb maksta üüri meie lepingu järgi?

  • Updated

Võlaõigusseadus § 294 sätestab, et kui üür on arvestatud ajavahemike järgi, tuleb üüri maksta pärast iga vastava ajavahemiku möödumist, kui lepingupooled ei ole kokku leppinud teisiti.

 

Seega peavad osapooled eelisjärjekorras omavahel kokkuleppe saavutama. Üüri saab tasuda nii tagasiulatuvalt, jooksva kuu eest kui ka järgmise kuu eest. Ka üüriperioodid võivad olla väga erinevad – näiteks võib üüriperiood kesta iga kuu esimesest kuupäevast sama kuu kolmekümnenda kuupäevani või siis iga kuu kümnendast kuupäevast järgmise kuu üheksanda kuupäevani. Meie lepingud pooltele neid tingimusi ei sätesta.


Üldine praktika on, et üürnik maksab ettemaksuna esimese kuu üüri enne eluruumi sisse kolimist. Edaspidi toimib üüri tasumine poolte vahel kokkulepitud kuupäevaks, mis tuleb kirja panna ka üürilepingusse. Probleemide ennetamiseks on soovituslik jälgida, et üüri eest tasumise kuupäev ja üürniku palgapäev oleksid lähestikku.