Kui lubada üürikoju ka lemmikloomi, siis millega tuleks arvestada?

  • Updated

Üürnik vastutab iseenda ja lemmiklooma tegevuse eest täpselt sama palju. Soovitame üürileandjal julgustada üürnikku alati kasutama mõistliku suhtluse printsiipi. Kui tekib mõni probleem, siis üürnikul tuleks sellest esimesel võimalusel üürileandjat teavitada ja uurida, mida edasi teha ning kuidas saab kahju kompenseerida. Kui see ei ole mingil põhjusel omavahel lahendatav, siis tasub pöörduda Rendini poole.