Kas Rendini kaudu saab sõlmida lühiajalist üürilepingut?

  • Updated
Ei, lühiajalise üürilepingu sõlmimine ei ole Rendini platvormil lubatud. Seda kahel põhjusel:
 

1. Rendini lahendus on disainitud just pikaajaliste üürisuhete jaoks ja nendest tulenevate riskidega tegelemiseks. Lühiajaline väljaüürimine, sh pidevalt vahetuvad üürnikud, sisaldab teistsuguseid riske, millele me (täna) oma väärtuspakkumises ei keskendu.

2. Rendin pakub kasutamiseks ainult tähtajatut lepingut, mis on meie juristide hinnangul parim lepingutüüp nii üürileandja kui ka üürniku jaoks. Tänu sellele saame kaitsta oma klientide õiguseid ja pakkuda vajalikku kaitset.

  • Tähtajatu üürileping on paindlikum valik võrreldes tähtajalisega, kuna seda saab korraliselt lõpetada osapoolte kokkuleppel või ühepoolselt kolme kuu pikkuse etteteatamise tähtajaga. See on ainus lepingutüüp, mis annab üürileandjale kõige kiirema viisi ühepoolselt leping lõpetada, kui üürnik osutub tülikaks (venitab pidevalt maksetega, käitub halvasti jms).
  • Tähtajaline üürileping lõpeb vastaval kuupäeval, mis sai lepingut sõlmides kokku lepitud või poolte kokkuleppel. Korraliselt ja ühepoolselt seda üles öelda ei saa, mis võib teatud olukordades põhjustada korralikku peavalu. Paar selgitust:
    • Eesti üüriturul on levinud arusaam, et tähtajaline leping mõjub üürnikule distsiplineerivalt ning üürileandja võib eeldada tõrgeteta rahavoogu kogu lepinguperioodi vältel. Reaalsuses see ei ole nii, sest paratamatult tuleb elus ette muutusi ja ükski üürileandja pole kaitstud selle vastu, et üürnik ühel päeval lahkub ilma igasuguse etteteatamiseta üürikodust (ja ükski leping teda ei peata).
    • Üürileandjal võib juhtuda nii, et ta peab lepingu eeldatust varem lõpetama. Näiteks ta vajab ise üüripinda isiklikuks kasutamiseks või mõne lähedase pereliikme jaoks. Või mingil hetkel selgub, et koostöö üürnikuga on osutunud võimatuks. Mõlemas situatsioonis puudub seaduse piires võimalus oma lepingut korraliselt ja heal viisil lõpetada.
PS! Rõhutame kõikidele Rendinit kasutavatele üürileandjatele, et erikokkulepped, mis lähevad vastuollu tähtajatu üürilepingu tingimustega ja/või meie teenuse põhimõtetega, ei ole üürileandja ja üürniku vahel lubatud. Kui märkame oma süsteemis sellist tegevust, siis meil on õigus reeglite rikkumise tõttu need kasutajad blokeerida, mis tähendab, et edaspidi Rendini platvormi kasutada ei saa. Näiteks:
 
  • Üürilepingu kehtivuseks on märgitud kindla tähtajaga periood.
  • Lepingu saab korraliselt ja ühepoolselt üles öelda 1-kuuse etteteatamisega.
  • Koheselt pärast lepingu sõlmimist algatab üürileandja selle ülesütlemise, mis vastab ajaliselt etteteatamise reeglile, ent viitab, et tema eesmärk on olnud lühiajaline üürile andmine.