Üürilepingu sõlmimine Rendini kaudu

  • Updated

Ei tasu muretseda, sest see käib väga lihtsalt! Rendin rakenduses on olemas üürilepingu põhi, kus kõik olulised punktid on juba eelnevalt olemas. Üürileandja ülesandeks jääb lihtsalt lüngad täita.

Meie pakutav leping on alati tähtajatu, sest see on turvalisem ja paindlikum võrreldes tähtajalise lepinguga. Suurim pluss on see, et tähtajatut lepingut saavad mõlemad pooled üles öelda kolmekuulise etteteatamisega.