Mis on üleandmise-vastuvõtmise akt?

  • Updated

Üleandmise-vastuvõtmise akt (ÜVA) on üürileandja ja üürniku vaheline dokument, mis tuleb koostada ja kinnitada (Rendini äpis või e-maili teel) valduse üleminekul. ÜVA dokumenteerib elupinna seisukorra sissekolimise hetkel, sisaldab ajakohaseid fotosid, fikseerib ära elupinnal oleva vara ja viimased näidud.

Akti sõlmimine on mõlema osapoole huvides, et hilisemad arusaamatused ja nõuded oleksid lihtsamini lahendatavad. Rendini rakenduses on see osa kasutaja jaoks lihtsasti järgitavaks tehtud.