Kas Rendin hüvitab minu tekitatud kahju üürileandjale?

  • Updated

Ei, üürnik vastutab ise enda tekitatud kahju eest. See tähendab, et meie teenus ei ole vastutuskindlustuse analoog.

Kui üürnik tekitab üürileandjale rahalist kahju üüri- või kommunaalmaksete võlgu jäämisega või rikub üürikodus olevat vara, siis eeldame, et ta on ise suuteline kahju hüvitama.

Juhul, kui üürnik keeldub kahju hüvitamisest üürileandjale, siis teeb seda Rendin, ent seejärel esitatakse üürnikule tagasinõue.

Probleemide esinedes on meie eesmärk saavutada parim võimalik kompromiss üürniku ja üürileandja vahel. Kui üürikahju korral on osapooled koostööaltid, siis oleme valmis pakkuma paindlikke võimalusi tekitatud kahju hüvitamiseks. Seda ka siis, kui tagasinõue on esitatud. Näiteks, tõsises hädas oleval üürnikul on võimalik võlg tagasi maksta pika aja peale ajatatuna ja intressivabalt.