Kas igakuine Rendin teenustasu tagastatakse pärast lepingu lõppemist?

  • Updated
Ei, Rendin teenustasu ei ole tagastatav nagu tagatisraha. See on tasu meie teenuse eest, mida pakume osapooltele kogu üürilepingu vältel.
 
Rendin teenus sisaldab:
  • Ligipääs seadusega kooskõlas olevale üürilepingule ja muudele dokumentidele, mis on koostatud meie juristi poolt.
  • Tagatisrahata üürimine üürnikule
  • Üüri- ja kommunaalmaksete garantii üürileandjale
  • Varakaitse üürileandjale
  • Tasuta õigusabi mõlemale osapoolele
  • Kolmekeelne tugi (eesti, inglise ja vene)