Millal hakkab kehtima üürileping? Mis saab siis, kui üürnik loobub üürilepingust enne selle jõustumist?

  • Updated

Üürileping hakkab kehtima siis, kui mõlemad osapooled on dokumendi allkirjastanud.

Rendini kaitse hakkab kehtima siis, kui on täidetud järgmised tingimused (vt ka Üürilepingu üldtingimused v.4.2):

  1. Lepingul on mõlema osapoole allkiri.
  2. On saabunud eluruumi üleandmise kuupäev ja valdus on omaniku poolt üürnikule üle antud.

Kui üürileping sõlmitakse tulevikuks, näiteks üks või mitu kuud enne üürikodu üle andmist, siis soovitame kindlasti läbi mõelda, mis juhtub üürniku loobumisel lepingust. Pakume välja mõned variandid, mida üürileandja võib riskide maandamiseks kasutada ja mille kaudu saab üürnik kinnitada oma üürisoovi tõsidust.

Broneerimistasu rakendamine. Kokkulepe peab olema fikseeritud lepingu eritingimustes koos täiendava selgitusega:

  • Broneerimistasu suurus ja tehtava makse kuupäev.
  • Millal ja millisel juhul üürnik selle osaliselt või täielikult tagasi saab?
  • Millal ja millisel juhul omanik seda osaliselt või täielikult tagastama ei pea?

Koheselt esimese üürimakse ette küsimine. Kokkulepe peab olema fikseeritud lepingu eritingimustes koos täiendava selgitusega:

  • Üürimakse suurus ja tehtava makse kuupäev.
  • Millal ja millisel juhul loetakse see üürniku esimese kuu üüri makseks?
  • Millal ja millisel juhul omanik seda osaliselt või täielikult tagastama ei pea?

Illustreeriv näide. Üürnik maksab üürileandjale broneerimistasu 800 € olukorras, kus leping on juba sõlmitud, ent korteri üleandmine ja sissekolimine toimub alles kahe kuu pärast. Ühelt poolt tahab üürnik kindel olla, et omanik hoiab üürikodu just talle. Teisalt tahab üürileandja end kaitsta ootamatuse eest, kus üürnik plaanib loobuda üürimisest nii, et talle ei teki sellest mingeid tagajärgi. Kui üürnik vahepeal otsustab loobuda, siis makstud raha jääb 100% omanikule. Kui üürileping jõustub ja inimene kolib sisse, siis broneerimistasust 200 € saab üürnik tagasi ja 600 € loetakse esimeseks üürimakseks.