Mis on üleandmise-vastuvõtmise akt?

  • Updated

Üleandmise-vastuvõtmise akt (ÜVA) on üürniku ja üürileandja vaheline dokument, mis tuleb koostada ja kinnitada enne sisse kolimist. ÜVA dokumenteerib elupinna seisukorra sissekolimise hetkel, sisaldab ajakohaseid fotosid ja fikseerib ära elupinnal oleva vara. Akti sõlmimine on mõlema osapoole huvides.