Kas Rendinit kasutades peab olema ka kodukindlustus?

  • Updated

Kodukindlustus koos vastutuskindlustusega on – üürileandja enda huvides – rangelt soovituslik. See kaitseb olukordades, kus Rendin aidata ei saa ning vastupidi. Kui kindlustus puudub, vastutab omanik ise, mis võib tähendada kahjude ulatumist tuhandetesse eurodesse.

Lühidalt öeldes:

  1. kodukindlustus katab kahju õnnetuste ja vandalismi korral;
  2. kodukindlustus koos vastutuskindlustusega hüvitab kulud, kui õnnetusjuhtumi tõttu on kahju saanud kolmas osapool (üldjuhul naaber);
  3. Rendin kaitseb koduomanikku siis, kui tema üürnik on tekitanud süülist majanduslikku või varalist kahju. Põhjalikuma ülevaate saamiseks soovitame samal teemal lugeda meie blogilugu.