Kuidas ja mille eest Rendin kaitseb?

  • Updated

Rendin annab üürileandjale üüri- ja kommunaalmaksete garantii kuni kolme kuu ulatuses. See loob kindlustunde, et mis tahes probleemi korral ei jää omanikul tulu saamata. Probleem võib olla tingitud üürniku võlgnevustest, tema ootamatust päevapealt välja kolimisest või hoopis millestki muust.

Samuti võimaldab Rendin varakaitset. Üürikodus olev mööbel, tehnika ja siseviimistlus on kaitstud üürniku tahtliku või mittetahtliku kahju tekitamise eest. Varakaitse maht on 100x suurem ühe kuu üürist.

Näide: kui kuu üür on 500 €, siis varakaitse on 50 000 €.