Kas Rendini kaudu välja üürides võib üürnikult tagatisraha küsida?

  • Updated
Ei, sest see läheb meie platvormi põhimõtetega vastuollu. Tagatisraha asemel pakume üürileandjale Rendini kaitset, mis sisaldab üüri- ja kommunaalmaksete garantiid (3 kuu ulatuses), varakaitset (10x ühe kuu üürisumma) ning tasuta õigusabi. Üürniku jaoks on tagatisraha asendatud Rendini kuutasuga, mis on 2.5% ühe kuu üürist.
 
Lisainfo tagatisraha kohta puhuks, kui üürileandja otsustab Rendini kasutamise asemel siiski tagatisraha küsida. Sel juhul tuleb arvestada, et Võlaõigusseaduses on selle kohta omad reeglid. Näiteks:
 
  • VÕS § 308 lg 2. Tagatisraha peab üürileandja hoiustama pangas oma varast eraldi vähemalt kohaliku keskmise intressiga, mis kuulub üürnikule ja suurendab tagatisraha.
  • Eluruumi üürileandja ei või tagatisraha kasutada, vaid vastav summa peab igal hetkel pangas olemas olema arvestades intresside raamatupidamislikku eristamise võimalust.
  • Intressimääraks on VÕS § 94 lg 1 kohaselt poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.
  • Kui üürilepingus on kirjas, et tagatisrahalt intressi ei maksta, on tegu seadusega vastuolus oleva tingimusega ning kehtima jääb ikka seadusest tulenev regulatsioon.